http://www.im-info.co.za/http://www.integrated-marketing.co.za/

HUWELIKSBEVESTIGER | MARRIAGE OFFICER, PRETORIA

huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gauteng
huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gauteng
HUWELIKSBEVESTIGER | MARRIAGE OFFICER, PRETORIA
CONTACT DETAILS
Contact Person: Past. Anton en Mariette van ​der Riet
Mobile: 0828573773
Address: Geleë in Pretoria, maar kan reis tot u bestemming in Gauteng.
E-mail: info@huwelikbevestiger.co.za
Website: www.huwelikbevestiger.co.za
Location: Pretoria

DUNAMIS Bedienige bied aan u 'n Huweliksbevestiger in Pretoria en omliggende gebiede in Gauteng.


Wil u graag in die huwelik tree, en u het iemand nodig om dit te voltrek?

Ek voltrek Slegs Heteroseksuele (Man & Vrou) Huwelik verbintenisse van alle Christelike Denominasies, Interkerklike Christelike groepe, asook paartjies wat aan geen spesifieke kerkgenootskap behoort nie.


Huwelik Bevestiger​ in Pretoria

Ek is ‘n geregistreerde huweliksbevestiger in Pretoria. Ek kan u huwelik voltrek en ook by binnelandsesake registreer. 

Wat ek doen

 1. EK MAAK SEKER DAT ALLES TEN OPSIGTE VAN JULLE HUWELIK, IN LYN IS MET DIE WETTIGE VEREISTES.
 2. EK HELP JOU OM DIE SEREMONIE TE BEPLAN (TYDENS DIE ONTMOETING VOOR DIE TROUE) SODAT DIT AAN JOU VEREISTES VOLDOEN.
 3. EK DAAG TEN MINSTE 30 MINUTE VOOR DIE TYD BY DIE VENUE OP, OM VROEGTYDIG DIE SEREMONIE MET DIE MUSIKANTE, DIE BRUIDEGOM, DIE STROOI JONKER EN WIE OOKAL ANDERS, TE KOÖRDINEER OM SEKER TE MAAK DAT ALMAL WEET WAT DIE PROSEDURES IS.
 4. EK LEI DIE SEREMONIE EN SORG DAT DIE PROGRAM VLOT VERLOOP.
 5. EK DOEN DIE PREEK / BEMOEDIGINGS TOESPRAAK OP SO `N MANIER DAT ALMAL TEENWOORDIG, DIT STIMULEREND, LEERBAAR EN ONVERGEETLIK VIND.
 6. EK IS VERANTWOORDELIK VIR DIE VOORBEREIDING VAN AL DIE PAPIERWERK SOOS WETLIK VEREIS WORD.
 7. EK REIK DIE HUWELIKS SERTIFIKAAT UIT.
 8. EK WAG IN LANG RYE OM JOU HUWELIK BY DIE DEPARTEMENT VAN BINNELENDSE SAKE TE REGISTREER.
 9. EK REIS HEEN EN WEER NA JOU VENUE.
 10. EK WAG GEDULDIG VIR JOU AS JY LAAT IS VIR JOU 

 

Huweliksbevestiger Dienste in Pretoria

 • Ons bied ook aan u verskeie dienste wat u moontlik sal benodig.
 • ONS KAN VIR U RINGE ONTWERP EN VERVAARDIG
 • DAAR IS OOK ONDERSTEUNING MET DIE OPSTEL VAN ‘N VOORHUWELIKSE KONTRAK BESKIKBAAR.
 • HET U DALK ‘N D.J NODIG VIR U GROOT DAG, GESELS DAN OOK MET ONS.


Belangrike informasie vir u troue​

 1. Ek laat die neem van fotos toe tydens die serimonie
 2. Ek is woonagtig in Pretoria, maar is beskikbaar vir troues buite Pretoria.
 3. Ek het nie ‘n kerk nie en dus vra ek ‘n seremonie kansel fooi omdat dit my bron van inkomste is.
 4. Ek trek ‘n pak klere aan vir die seremonie, ek het al voorheen ‘n hemp en das aangtrek wat aan my voorsien is om by u tema te pas.
 5. Ek is beskikbaar as u vooraf die seremonie wil in oefen.
 6. Ek het my eie vervoer van en na die adres van die troue.


LEES MEER oor die inligting wat ek benodig vir u troue. 


DUNAMIS Bedieninge in Pretoria, Gauteng

Dunamis Bedieninge is 'n Christelike bediening onder die leiding van Past. Anton en Mariette van ​der Riet. Ons is alreeds vir die afgelope 29 jaar in die bediening. Ons bedien graag by gemeentes, kampe, selgroepe of waar u ons nodig het.

Dit is vir ons 'n groot voorreg om u met die woord van God Elohim te kan bedien. Ons verkondig slegs die woord soos deur die Heilige Gees Ruach ha Kodesh geinspireer  in opdrag van die evangelie van Jesus Christus YAHVAHSHUA. Ons verkondig dat Jesus Christus YAHVAHSHUA die enigste weg die waarheid en die lewe is na God Elohim die Vader ons YAHVAH.

 • Ons besoek Hospitale, Huise, Besighede en Ouetehuise.
 • Gebedsversoeke.
 • Ons bedien by Huiskerke, Selgroepe en Kampe.
 • Beskikbaar vir Begrafnisse.
 • Huweliksbevestiging.
 • Doop, Kinder toewyding en nagmaal op versoek
dunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gautengdunamis bedieninge, huwelik, trou, huwelikbevestiger, Pastoor, prediker, bride, love, married, marriage, marriage officer, pretoria, gauteng
HUWELIKSBEVESTIGER | MARRIAGE OFFICER, PRETORIA
CONTACT DETAILS
Contact Person: Past. Anton en Mariette van ​der Riet
Mobile: 0828573773
Address: Geleë in Pretoria, maar kan reis tot u bestemming in Gauteng.
E-mail: info@huwelikbevestiger.co.za
Website: www.huwelikbevestiger.co.za
Location: Pretoria